21 Μαΐου 2024

Ερευνώ – Καινοτομώ

Η Δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς […]
13 Μαΐου 2024

Στήριξη μεταποίησης/ εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων.

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την […]
1 Απριλίου 2024

Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) Ποιοι είναι διακούχοι: Επιλέξιμες […]
18 Δεκεμβρίου 2023

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ, οι οποίες θα επενδύσουν στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα […]
12 Οκτωβρίου 2023

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού και στοχεύει […]