ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  • Γεννήθηκα το 1977
  • Το 1995 ολοκλήρωσα την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 1ο Λύκειο Αγρινίου
  • Το 2000 αποφοίτησα το από τμήμα «Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς
  • Το 2003 ξεκίνησα την επαγγελματική μου πορεία. Στα πρώτα 20 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας ….
    • …πάνω από 300 επιχειρήσεις του νόμου και όχι μόνο, με εμπιστεύτηκαν στο να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τα συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Κονδύλια επενδυτικά τους σχέδια.
    • …διαχειρίστηκα την ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών  ύψους άνω των 30 εκατ. €  προς τραπεζικά ιδρύματα και το Δημόσιο είτε με απευθείας διαπραγματεύσεις είτε μέσω των Ν.4387/20 & Ν.4469/17.
  • Το  2012 έλαβα το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πρόγραμμα ειδίκευσης «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία Μέσω Νέων Τεχνολογιών» .
  • Υπήρξα Αντιπρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ε.Ν.Α.