12 Οκτωβρίου 2023

Ενίσχυση της Ίδρυσης νέων Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της […]
17 Φεβρουαρίου 2023

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. […]
2 Φεβρουαρίου 2023

Επιχειρηματικότητα 360

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4887/2022, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων: Αγροδιατροφής – πρωτογενούς […]
9 Ιανουαρίου 2023

” Πράσινα” ΤΑΞΙ

Η δράση αφορά την επιχορήγηση για αγορά αμιγώς ηλεκτρικού ταξί (BEV). Ποιους Αφορά : Ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού […]
14 Οκτωβρίου 2022

Αναπτυξιακός Νόμος -Αγροδιατρόφη, Πρωτογεννής Παραγωγή.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Δικαιούχοι: Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το […]