26 Μαρτίου 2019

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικό-τητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) είναι συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ, και έρχεται να αντικαταστήσει την Δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – […]