30 Απριλίου 2019

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω Π.Α.Α. 2014-2020 (CLLD/LEADER)

Ποιοι είναι δικαιούχοι; Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές έως μεγάλες υφιστάμενες επιχειρήσεις και υπό ίδρυση επιχειρήσεις οι οποίο δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες και έχουν ως έδρα τις […]
22 Απριλίου 2019

Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Ποιοι είναι δικαιούχοι; Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της […]
22 Απριλίου 2019

Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας

Στόχοι Δράσης Κύριοι στόχοι της δράσης είναι: Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενων ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της […]
12 Απριλίου 2019

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων “Β κύκλος” – Νέοι Δικαιούχοι

Λόγω της αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης ανακοινώθηκαν οι νέοι Κατάλογοι επιχειρηματικών σχεδίων του Πρώτου Σταδίου Αξιολόγησης για την 1η, την 2η και την 3η Περίοδο […]
9 Απριλίου 2019

Ένταξη επιπλέον 1304 επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ, εκδόθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου […]