Υπογραφή συμφωνίας για τη Διαχείριση Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”

Στην υπογραφή της επιχειρησιακής συμφωνίας  προχώρησαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  και ο  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) , που αφορά τη διαχείριση πόρων που ξεπερνούν τα 22 εκατ. Ευρώ , από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθούν προσκλήσεις, που θα αφορούν την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων .

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, θα είναι ο φορέας που θα διαχειριστεί τις επικείμενες δράσεις.