Σημαντική Αύξηση Προϋπολογισμού!

Ανακοινώθηκε αύξηση του ποσού της δημόσιας δαπάνης για την Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών της Κρήτης, της Πελλοπονήσου και των Ιονίων Νήσων.

Τα Περιφερειακά Προγράμματα της Κρήτης , της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων προχώρησαν στην κάτωθι άυξηση.

  • το Π.Ε.Π. Κρήτης από 13,5εκατ € σε 19,5εκατ €,
  • το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου από 11εκατ€ σε 26εκατ. €
  • το Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων από 10εκατ.€ σε 63εκατ. €

Εντός του Μαρτίου αναμένονται οι νέες αποφάσεις ένταξης για τις επιλαχούσες προτάσεις.