Πτωχευτικός Κώδικας


Η εταιρεία μας δύναται να υποστηρίξει επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στην διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπει ο πτωχευτικός κώδικας αναλαμβάνοντας την σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης που θα συνοδεύει την αίτηση προς το δικαστήριο και θ’ αναλύει:

  • Την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.
  • Την κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης.
  • Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.
  • Το σενάριο βίαιης εκποίησης.
  • Τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας της επιχείρησης.
  • Την συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.
parallax background
 

Επικοινωνήστε μαζί μας