Παράταση της Δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”

Ανακοινώθηκε παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας”.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020 και ώρα 17:00.