Παράταση Δράσης “Ενίσχυση των “Πράσινων Επιχειρήσεων και Ανακύκλωσης”

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδας παρατείνεται η υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση«Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» μέχρι την 10/2/2020 και ώρα 15:00