Νέα Παράταση για την Δράση Ενίσχυση των “Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης”

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότηση στη Δράση “Ενίσχυση των “Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης” μετατίθεται για τις 24/02/2020 και ώρα 15:00