Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων / υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ομάδες:

 1. Δημιουργική Βιοτεχνία- Βιομηχανία: Αφορά επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό Design και αξιοποίηση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος είναι η αργυροχρυσοχοΐα το έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων / υπηρεσιών/ διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ – ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κλπ).
 2. Κλάδος ψυχαγωγίας: Αποτελούν επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα ως αποτέλεσμα αξιοποίησης πρωτίστως πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό προϋποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος οικονομικών κλάδων αποτελούν η βιομηχανία θεάματος και οπτικο-ακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης πραγματικότητας, κοινωνικών εφαρμογών, τουριστικών και πολιτιστικών εφαρμογών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κλπ που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης τεχνολογίας.
 3. Οι κλάδοι των εκδόσεων, τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας, οι οποίοι συνδυάζουν δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών.

Τι επιδοτείται;

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Κτίρια Εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός
 • Δαπάνες Προσωπικού
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
 • Δαπάνες προς Τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη
 • Δαπάνες Σχεδιασμού, Ανάπτυξης ή και Πιστοποίησης Πρωτότυπου Προϊόντος / Υπηρεσίας, Διασφάλιση Ποιότητας.

Ποσοστό Επιδότησης- Ύψος προϋπολογισμού

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα με ελάχιστο προϋπολογισμό 25.000€ και μέγιστο 300.000€ .

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 60% επί του προϋπολογισμού.

Περίοδος Υποβολής

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, είναι:

 • Έναρξη υποβολής προτάσεων: 02/04/2019 ώρα 13:00
 • Λήξη υποβολής προτάσεων: 14/06/2019 ώρα 15:00