Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων “Β κύκλος” – Νέοι Δικαιούχοι

Λόγω της αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης ανακοινώθηκαν οι νέοι Κατάλογοι επιχειρηματικών σχεδίων του Πρώτου Σταδίου Αξιολόγησης για την 1η, την 2η και την 3η Περίοδο Υποβολών, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.