Ένταξη επιπλέον 1304 επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ, εκδόθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με την οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα επιπλέον 1.304 επενδυτικά σχέδια.

Με την ένταξη των επιπλέον σχεδίων ο συνολικός αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα φθάνει τα 3.089, στα οποία θα κατανεμηθεί επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 492.196.489,82 ευρώ.